Effektiv projektledelse handler om samarbejde

Når samarbejdet i projektgruppen hverken glider eller sprudler er det tegn på, at der er ubrugt potentiale og arbejdsresultaterne kunne blive bedre.

Dette foredrag giver nyt syn på projektgruppens vigtige forskelle og indsigt i hvordan deltagerne kan skabe ny kompleks viden sammen.

Resultat: Inspiration til mere målrettet ledelse af projektdeltagernes forskelligheder. Nye arbejdsmåder effektiviserer samarbejdet og øger nytænkningen.

Brug jeres globaliseringsmuskler bedre

Kulturel kompleksitet vanskeliggør samarbejdet og videndelingen i den globale virksomhed, som måske også er mere dansk end den selv tror.

Dette foredrag nytænker globale ledelse og inviterer til øget kulturel selvindsigt. Det giver en redefinition af de unikke ansatte som virksomhedens vigtigste ressource.

Resultat: Ideer til nye typer samarbejde giver adgang til skjulte kompetencer og skaber nye muligheder for udvikling af den globale forretning.

Samarbejde på tværs af siloer

Når opgaver skal løses på tværs af grænser, er silotænkning et problem. Men de andre er svære at samarbejde med og forstår ikke tingene på vores måde.

Foredraget kaster nyt syn på organisationskulturens vigtighed – både egen og de andres – og giver indsigt i hvordan man kan åbne sig for det anderledes.

Resultat: At se nye handlemuligheder for at skabe løsninger på tværs af siloer, hvor faglig dybde kan kombineres med innovative kortslutninger.