Kan projektgruppens samarbejde blive mere effektivt? Vil I undgå, at der sker misforståelser eller at I går glip af vigtig videndeling? Vil I have adgang til de forskellige faggruppers skjulte ressourcer?

Forandringsskabende resultater

Metode: Startseminar. Midtvejsmøde. Rådgivning af projektlederen i ledelse af forskelle. Samarbejdsproces hvor gruppen afprøver nye arbejdsformer.
Resultat: Kendskab til hinandens forskellige ressourcer. Projektgruppen ser nye muligheder for samarbejde og lærer at bringe deres kompetencer mere aktivt i spil.

 

 

Har I potentiale for bedre samarbejde på tværs af landegrænser? Kan ind- og udstationering bruges mere strategisk? Kan flytning af kompetencer føre til en bedre forretning?

Ny tilgang til de nationale forskelle

Metode: Anerkende, at globale forskelle indeholder et værdifuldt bidrag til udvikling af virksomheden. Se den brede kulturelle kompleksitet i virksomheden.
Resultat: Nyt perspektiv på samarbejdspartnerne og på egen rolle i virksomheden. Nye handlemuligheder så de globale forskelle og aktører kan bruges til forretningsudvikling.

 

Har I brug for grænsebrydende samarbejde for at løse opgaverne? Er det vanskeligt at samarbejde, når silotænkning præger strukturen og kulturen? Vil I have gang i en videndeling, der bryder med de traditionelle opdelinger?

Nye samarbejdsformer giver innovative resultater

Metode: Optøning af silokultur og brug af kulturskabelse som løftestang til at skabe nye perspektiver på arbejde.
Resultat: Evne til at slukke for egen kulturelle autopilot og slå over på manuel styring af samarbejdet. Fleksibilitet og optøning af egne normer. Opdagelse af nye handlemuligheder for at skabe en tværgående kultur med centrum i opgaveløsningen.

 

Rådgivningforløb i jeres virksomhed (eksempler)

  • Løbende facilitering af det professionelle samspil i kritiske faser af et samarbejde

  • Analyse- og inspirationssamtale med beslutningstagere for at vurdere hidtidige resultater og ny-orientere strategien

  • Længere forløb hvor nøglepersoner rådgives i udvikling og implementering af ny praksis

Brug professionelle redskaber

Udviklingsprocessen kan inkludere det professionelle brætspil Vital Differences®, der på en enkel måde giver en mærkbar forandring i gruppens måde at bruge hinanden på.